קישורים

מאמר על מחוננות נשים Kathleen D. Noble

Mary Rocamore's Website

פורום לנושאים שונים מחיי מחוננים

 חקר על מבוגרים מחוננים של Deborah L. Ruf

הגדרת מחוננות מאמר של
Carol Bainbridge

Stephanie Tolan Website

 Davidson Institute for Talent Development

מאמר על מחוננים במקום העבודה

Hoagies Gifted Education Page

הצרכים של הילד והמבוגר המחונן
רגישויות יתר ומחוננות

 SENG is dedicated to fostering environments in which gifted adults and children

SENG – Supporting Emotional Needs of the Gifted

The Daimon Institute for the Highly Gifted

Highly Gifted Adults International

משרד החינוך

What are the signs of a highly gifted person?

The intellectual and psychosocial nature of extreme giftedness

אתר מנסה