FAQ

מה תפקיד המאמן?
 • "מאמן עוזר למאומן לראות בבהירות את שלל האפשרויות המצויות בהישג ידו, במטרה לייעל את תפקודו בעולם". ( Hudson 1999).
 • תפקיד המאמן ללוות את המאומן, לתמוך בו ולתת לו שיקוף כן ואמיתי של מעשיו.
 • תפקיד המאמן להעשיר את יצירתו ואת מקורות עוצמתו של המאומן.
 • תפקיד המאמן להקשיב למאומן.
 • תפקיד המאמן לזהות דגמי התנהגות שמעכבים או מקדמים את השגת התוצאות אצל המאומן.
 • תפקיד המאמן לסייע למאומן להגיע לתפיסות חדשות על חייו.
תפקיד המאומן:
 • תפקיד המאומן לבצע הערכה מקיפה של המקום אליו הגיע עד כה.
 • תפקיד המאומן לקבוע את המטרות הרצויות לו.
 • תפקיד המאומן לבצע הלכה למעשה את תכנית הפעולה שנקבעה למען מימוש היעדים, תוך קביעת אבני דרך מדידות.
 • תפקיד המאומן לזהות שלבי משבר ולעבור מכשולים נפשיים.
 • תפקיד המאומן להתחייב לפעול באופן אישי לקבלת החלטות ולתכנון פתרונות.
 • תפקיד המאומן לפעול מתוך כוונה ליצור שינוי התנהגותי ולמען השגת תוצאות רצויות.
מהו אימון?
 • אימון – תהליך של מפגש פעיל בין מאמן ומאומן, המאפשר למאומן להתפתח במהירות.
 • האימון – ממוקד מטרה, מכוון משימה, מוגבל בזמן ובעל מגמה תוצאתית. האימון הוא חוויה המשלבת אתגר ועידוד, ונבנה על פי צרכי המאומן.
 • הנחת היסוד בבסיס האימון – כל אדם הוא יצירתי ובעל יכולות מלידה, יש לו כישורים ועוצמה להגשים את יעדיו. תפקיד המאמן ללוות את המאומן, לתמוך בו, לשמש לו ראי גלוי, אמיתי ובלתי מתפשר ולהעשיר את יצירתו ואת מקורות עוצמתו.
 • האימון אינו טיפול פסיכולוגי ואינו מחליף טיפול פסיכולוגי (שיחות או טיפול תרופתי).
 • בבסיס האימון :
  – דרישה לפעולה מוגדרת.
  – הצבת אתגר לדגמי החשיבה המסורתיים ולדגמי הפעולה של המאומן.
מה ההבדל בין אימון לבין טיפול פסיכולוגי?

טיפול מתבסס על הבנת הקשיים שמפריעים למטופל ובוחן את המחסומים והקשיים שקיימים בנפשו, על מנת להתגבר עליהם ולהמשיך בחיים בריאים.
האימון מתאים לאנשים בוגרים ובריאים, שמסוגלים לבחור באופן אחראי ועצמאי את מטרותיהם בעולם.
האימון מדגיש חשיבה חיובית, חיזוק התכונות החזקות של המאומן והעצמת המרכיבים שיובילו אותו להצלחה.

עשר ההצלחות הצפויות באימון בשיטת GPSS:

1. הצלחה בהשגת המטרה האישית והעסקית.
2. הגברת יכולת המיקוד והתרכזות במטרות החשובות.
3. הגברת ההנעה.
4. העצמת פעילות במישור האישי, העסקי והיצירתי.
5. שיפור ניכר באופן קבלת ההחלטות. אצל האדם המחונן יש יכולת להיות ממוקד במספר תחומים אבל עליו לדעת איך לקבל החלטה מושכלת.
6. הגברת הביטחון העצמי.
7. שיפור ניכר בביטוי העצמי.
8. חווית אושר, הישג וכבוד.
9. תחושת ביטחון הנובעת מתפיסת המקום הנכון עבורך בעולם.
10. שיפור ביכולת התקשורת הבין-אישית.