ספרון שנוצר במסגרת סדנא למחוננים

בסדנא קבוצתית של GPSS עובדים המשתתפים הן על יעד אישי והן על הפקה קבוצתית.
בסדנת GPSS שנערכה ביוני 2007 החליטו משתתפי הקבוצה, בעקבות שיחה בנוגע לאושר, דימוי עצמי והמקום של מחמאות בחייהם האישיים והמקצועיים, להפיק מוצר הקשור להענקת מחמאות.

עם תום הסדנא היה בידי כל אחד מהמשתתפים – הספרון "כוחה של מחמאה" על החשיבות שבמתן מחמאות ועל אמנות נתינת המחמאות באופן שיקדם ויעצים את ילדיהם.