שיטת GPSS – לאימון מחוננים

Giftedness

Potential vs. Performance

Self and others

Success

האימון האישי והעסקי בשיטת ה – GPSS מאתגר את יכולותיו של האדם המחונן ומאפשר למאומנים פריצת דרך והישגים בדרך בה בחרו. האימון בשיטת- GPSS נתמך על ידי הכרה בדבר יכולותיו הקוגניטיביות הגבוהות של המאומן והייחודיות הרגשית שלו, הבאים לידי ביטוי:

 • בסקרנות רבה, זריזות מחשבה, יכולת מטאקוגניטיבית גבוהה.
 • ביכולת לימוד גבוהה, יכולת לחקר עצמאי, התעניינות בנושאים מגוונים ויכולת לעבד כמות ידע נרחבת במהירות וביעילות.
 • בגישה מקורית לפתרון בעיות.
 • בשאיפה לשלמות.
 • בדבקות בהשגת המטרות.
 • בהתנהגות עצמאית וצורך בבחירה עצמאית.
 • בחוש הומור.
 • ביכולת חושית מפותחת.
 • בעצמה רגשית חזקה.
 • ביכולת התבוננות פנימית לצורך העמקה בנושא ולצורך פיתוח יצירתי.
 • ביכולת לשאול שאלות שמניעות תהליכים קדימה.

אם יכולות אלו תואמות את שלך

דוגמא לתרגיל אישי בשיטת – GPSS

(צבים מעופפים – תרגיל GPSS)

1. האם צבים אהובים עליך?
2. מה הם קווי הדמיון בינך לבין צב?
3. נסה לדמיין צב מעופף.
4. מה דרוש לצב על מנת לעופף?
5. מה ניתן לקחת לחייך מתרגיל קצר זה?

הסבר: בסדנת GPSS יש תרגילים היוצרים התנגדות ראשונית שכן הם דורשים עבודה במישורים מקבילים. השלב הראשון של ההתמודדות עם משימה רב ממדית שכזאת, קשור בבדיקת ההתנגדות האישית והקבוצתית לתרגיל. יש שטוענים שהתרגיל הוא ילדותי או שטותי, יש שחושבים שמדובר בבזבוז זמן או שהם לא 'מתחברים' לנושא. למעשה, תרגיל זה הוא אחד התרגילים האהובים ביותר על המשתתפים והרווח מהתנסות זו הוא אדיר.
לאחר התגברות על מחסום ההתנגדות הראשוני, הסקרנות גוברת ורוב המשתתפים מתחילים לבחון באופן רציני יותר את המשימה. הם דנים בדברים המשותפים להם ולצבים ברמה המטאפורית – הקשר והחיבור לבית, הרצון להגנה, המשיכה למטה, האיטיות בתחומים מסויימים ועוד.
השלב הבא של ההתנסות כולל מעבר מהרמה המטאפורית לרמה היומיומית והמעשית של כל אחד מהמשתתפים – כיצד אני יכול 'לעוף'? כיצד אני יכול להגשים את השאיפות שלי יחד עם כל מה שאני סוחב על גבי? מה אני צריך כדי שאוכל להמריא? איזה ניסיון דרוש לי? מהם הכוחות שלי? איזה עזרה מאחרים אני צריך?
עם סיום התרגיל כל משתתף בוחר תובנה אחת שהייתה לו במהלך ההתנסות ומחליט על צעד משמעותי וממשי שיקדם את עצמו, כולל לוחות זמנים לביצוע.

שיטת GPSS מושפעת מההנחות הבאות:

Z

מבוגר מחונן אינו זקוק להסבר מפורט, הוא מבין מייד את העבודה המקבילה הנעשית הן ברמה המעשית הן ברמת הדימוי.

Z

מבוגר מחונן יכול לבחון את ההשלכות הפנימיות בעצמו ולא זקוק לתיווך של איש מקצוע לשם כך.

Z

מנגד, מבוגר מחונן זקוק לעזרת איש מקצוע כדי לקדם את ההבנות שלו וליישם אותן

שיטת GPSS – לאימון מחוננים

Z

אימון אישי ועסקי בשיטת GPSS הוא אימון ממוקד במטרה, מכוון למשימה, מוגבל בזמן ומניב תוצאות במהירות וביעילות.

Z

מפגשי האימון דינאמיים ומשלבים אתגר חשיבתי והנאה.

Z

האימון נבנה באופן ייחודי על פי צרכי המאומנים.

אימון אישי ועסקי בשיטת GPSS מדגיש את הייחודיות התפיסתית והחשיבתית של מבוגרים מחוננים.

אימון אישי ועסקי בשיטת GPSS מעצים את המאומנים בכל אחד מהתחומים הבאים:

Z

Giftedness

אימון בשיטת GPSS עוזר למאומנים לזהות את הפוטנציאל שלהם, לחזק את הביטחון העצמי ואת ההערכה העצמית שלהם.
Z

Potential vs. Performance

אימון בשיטת GPSS מחייב את המאומנים לפעול כדי לממש את יעדיהם. האימון מפתח יכולת העמידה בתסכול ומפתח כוחות התמדה. באימון מודגש ריבוי היכולות של האדם המחונן וניתוב היכולות על סמך הרצון האישי ועל סמך המציאות החיצונית.
Z

Self and others

אימון בשיטת GPSS מלמד את המאומנים כיצד ליצור סביבה תומכת מבחינה אישית, חברתית ועסקית. האימון מייעל דפוסי תקשורת בין-אישיים המשפרים קשרים חברתיים ועסקיים. האימון מכיר בצורך של המאומנים לפרטיות ובצורך לתקופות של התבוננות פנימית לצורך פיתוח ויצירה.
Z

Success

אימון בשיטת GPSS נועד להוביל את המאומנים למימוש יכולותיהם ולהצלחה במעשיהם. במהלך תקופת האימון, המאומנים לומדים להציב לעצמם יעדים מדורגים להשגת המטרות, להפיק לקחים ולעמוד בלוחות זמנים.

בטח בעצמך. ברא לעצמך חיים שתהיה מאושר בהם, חיה את חייך במלואם על ידי כך שתהפוך את הניצוצות הפנימיים של האפשרות, ללהבות של הישג