• מחוננות היא מצב קיומי – תהליך שמשאיר את חותמו בכל מקום בו הוא קורה.
 • מבוגרים מחוננים מונעים על ידי המחוננות שלהם.
 • מבוגרים מחוננים יכולים להיות מופתעים לנוכח העוצמה של היצירתיות שלהם.
 • מבוגרים מחוננים חשים, לעיתים קרובות, רגשות המתייחסים לתחומי חיים נרחבים.
 • למבוגרים מחוננים רבים יש יכולת מילולית יוצאת דופן.
 • מבוגרים מחוננים רבים זקוקים לזמן של התבודדות, התבוננות פנימית וחלימה בהקיץ.
 • מבוגרים מחוננים מחפשים אחר משמעות בעולם החיצוני והפנימי כאחד.
 • מבוגרים מחוננים מפתחים, לרוב בעצמם, שיטות ללימוד ולתפישה.
 • למבוגרים מחוננים יש יכולת מיוחדת לצפות בעיות מראש.
 • מבוגרים מחוננים יכולים לזהות דגם או תבנית של התפתחות, וכך יכולים לדעת לפני אחרים על מגמות חדשות.
 • מבוגרים מחוננים מגיבים, לעיתים בכעס, על ניסיונות לעיצוב דעת קהל באופן מניפולטיבי.
 • מבוגרים מחוננים שואפים לשלמות.
 • מבוגרים מחוננים רבים צריכים להתמודד עם עודף היכולות שלהם, ועם תחומי העניין המגוונים בהם הם שואפים לעבוד, לחקור ולהצטיין.
 • מבוגרים מחוננים רבים חשים לא מובנים, אאוטסיידרים או חסרי יכולת לתקשר.
 • למבוגרים מחוננים יש קושי להבין את מה שהם תופסים כחוסר עקביות וחוסר ראייה לעומק בהתנהגותם של אחרים.
 • מבוגרים מחוננים רואים הבדל בין צדק לבין שוויון.
 • הסתכנות יכולה להיות קשה יותר עבור מבוגר מחונן, שכן הוא מבין את מהות הסיכון טוב יותר.
 • אחד מהמאפיינים הבולטים ביותר אצל מבוגרים מחוננים הוא חוש ההומור שלהם.
 • מבוגרים מחוננים יכולים לפתח בעיות רגשיות הקשורות ליכולות שלהם, עם זאת יש להם משאבים רבים יותר על מנת להתמודד עם הבעיה שלהם.
 • לרוב המחוננים יש בעיה עם דמויות סמכותיות..
 • למחוננים רבים יש רגישות מוסרית רבה, והם משתמשים בכישורים המיוחדים שלהם, בראייה שלהם ובידע שלהם לטובת העולם.